Szukaj
Menu Menu
Konto Konto
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0

Regulamin

Regulamin

www.kratkanawymiar.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne


Sklep internetowy kratkanawymiar.pl, działający pod adresem www.kratkanawymiar.pl (dalej zwany kratkanawymiar.pl), prowadzony jest przez Dekorius Małgorzata Lisiecka Dobra 57, 05-075 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, NIP: 1250846253.
Pojęcie towaru powinno być rozumiane jako produkty dostępne i prezentowane na stronie internetowej www.kratkanawymiar.pl
Towary prezentowane w kratkanawymiar.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

§ 2. Zamówienia


Zamówienia można składać całą dobę za pośrednictwem strony internetowej kratkanawymiar.pl.
Kupujący dokonując zakupu, składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.kratkanawymiar.pl. Po dokonaniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji przez kratkanawymiar.pl.
W sytuacji gdy kupiony produkt nie jest dostępny, kratkanawymiar.pl przekaże taką informację Kupującemu. kratkanawymiar.pl. W tego typu przypadku Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli została dokonana zapłata za produkt, kratkanawymiar.pl zwróci pieniądze Kupującemu w ciągu 7 dni na wskazane przez Kupującego konto.
W przypadku czasowej niedostępności towaru, kratkanawymiar.pl może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę.

 

§ 3. Ceny


Ceny podane przy produktach są podane w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT.
Cena opłaty za dostawę wyszczególniona jest oddzielnie w trakcie składania zamówienia i nie jest wliczona w cenę produktów prezentowanych na stronie www.kratkanawymiar.pl.
kratkanawymiar.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz poszerzania oferty o nowe produkty.

 

§ 4. Formy płatności


kratkanawymiar.pl oferuje następujące formy płatności:
– przelewem na rachunek bankowy nr 72105010541000009077274455,
– przelewem internetowym za pomocą systemu płatności internetowych „Przelewy 24” (możliwość zapłaty kartą kredytową),
– za pobraniem.

 

§ 5. Realizacja zamówienia


Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez kratkanawymiar.pl wysyłane jest w formie wiadomości e-mailowej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym kratkanawymiar.pl, wskazanym w § 4.

Termin realizacji zamówień wynosi ok. 7 dni roboczych w zależności od ilości zamówień. Termin ten rozumiany powinien jako czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji po ewentualnej akceptacji schematu, aż do momentu wysłania zamówionego produktu.
kratkanawymiar.pl realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem usług firm kurierskich.
kratkanawymiar.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.
kratkanawymiar.pl wystawia faktury VAT na żądanie kupującego. Dokonując zakupu w kratkanawymiar.pl, Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy


Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz na zamówienie, wyprodukowaną według specyfikacji Kupującego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Ustawie o prawach konsument art. 38 ptk.3).

 

§ 7. Reklamacje


W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia kratkanawymiar.pl o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie towaru pod adres: Dekorius Małgorzata Lisiecka, Pustelnicka 15,05-220 Zielonka, wraz z dowodem zakupu oraz wskazaniem na piśmie przyczyny zwrotu.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od momentu jej otrzymania.
W przypadku uznania reklamacji, kratkanawymiar.pl wymieni towar na nowy lub zwróci należność za reklamowany towar na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

W przypadku zastrzeżeń co do stanu przesyłki, uprzejmie prosimy o poinformowanie o tym dostawcy i wypełnienie w jego obecności protokołu potwierdzającego wady przesyłki. Przesłanie kratkanawymiar.pl ww. dokumentu ułatwi proces rozpatrywania reklamacji.

 

§ 8. Ochrona danych osobowych


Dokonując zakupu w kratkanawymiar.pl, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia.
Administratorem danych osobowych jest Dekorius Małgorzata Lisiecka.
Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

§ 9. Postanowienia końcowe


kratkanawymiar.pl dokłada należytej staranności, aby opis prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadał rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej, ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 listopada 2016r.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.kratkanawymiar.pl. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl